بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

مشاوره روانشناسی

کمک رسانی از راه گفتگو

بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

میتوانید در صورت تمایل به ما مراجعه کنید چنانچه:

ما به شما گوش می‌دهیم و با همدیگر راهی برای کنار آمدن با مشکلاتتان خواهیم یافت. شما تعیین می‌کنید در چه مورد صحبت کنید. هیچگونه تعهدی متوجه شما نخواهد بود.فقط امتحان کنید.