بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

کلاسهای زبان آلمانی

چگونه در کلاسها شرکت کنید؟

 

هرکسی می‌تواند زبان آلمانی را با ما یاد بگیرد. کلاسها تماما رایگان هستند. نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای ندارید. شرایط سنی وجود ندارد. وضعیت اقامت شما مهم نیست

کلاسهای متفاوت وبیشتری جود دارند:

اطلاعات:

مکان تشکیل کلاسهای زبان آلمانی؟